Jurgen & Katja Hofmann

Steun ons!

Zendelingen staan niet op zichzelf. Om de klus te klaren is brede steun nodig. Vandaar dat er meestal een kerkgenootschap en een zendingsorganisatie bij betrokken zijn. Vaak is er ook een thuisfrontcommissie. Behalve deze 'georganiseerde steun' is persoonlijke steun van groot belang. Een breed netwerk van mensen is nodig om zendingswerk te kunnen doen.

Op deze pagina kunt u links lezen hoe u betrokken kunt zijn: door gebed, bemoediging en financiële steun.

Wat de 'georganiseerde steun' betreft: onze kerk, De Evangelische Gemeente De Ambassade, zal ons uitzenden. Ook de kerk waar wij in Engeland deel van uit maakten, de Bridgnorth Baptist Church, staat in gebed voor ons op de bres.

In oktober 2013 zijn we lid geworden van Africa Inland Mission (AIM), een zendingsorganisatie met meer dan 100 jaar ervaring. Zij faciliteren het zendingswerk, wat betekent dat AIM de voorwaarden schept waaronder de zendeling zijn werk goed kan doen.

Ook hebben we een thuisfrontcommissie: een team van mensen die ons met raad en daad willen bijstaan in het zendingswerk. Op de onderste pagina links kunt u zien wie dit zijn.

U kunt onze folder, waarin u de blangrijkste informatie nog eens rustig kunt nalezen, hier downloaden: Download hier

 
Copyright © 2010-2020 jurgenenkatja.nl. All rights reserved.
URL: http://oud.jurgenenkatja.nl/?p=30