Jurgen & Katja Hofmann

Over ons

Wij zijn de familie Hofmann: Jurgen & Katja en onze 5 kinderen Vanya, Issa, Abbey, Dani en Siemen. Al lange tijd hebben wij het verlangen en de roeping om de zending in te gaan, naar onbereikte bevolkingsgroepen. Sinds wij in 2008 aan onze weg naar het zendingsveld zijn begonnen is duidelijk geworden dat ons bedieningsterrein Madagaskar zal zijn. Sinds 2013 zijn we lid van Africa Inland Mission, die ons helpt bij de uitzending. Onder 'zending' bovenaan de menubalk kunt u meer lezen over wat we doen. 

Wij (Jurgen & Katja) zijn in 1997 met elkaar getrouwd. Onze kinderen zijn geboren in 2004 (Vanya), 2006 (Issa), 2008 (Abbey), 2011 (Dani) en 2015 (Siemen). We genieten erg van elkaar als gezin.

Familie Hofmann

Jurgen is van beroep broodbakker geweest. Hij is door het getuigenis van zijn eerste baas tot bekering gekomen. Beluister zijn getuigenis in het televisie-interview op onze videopagina. Na de geboorte van onze oudste dochter in 2004 is Jurgen huisman geworden en in 2011 is hij theologie gaan studeren, in voorbereiding op ons zendingswerk. In zijn vrije tijd onderhoudt Jurgen zijn website over geloofsverdediging. Jurgen is daarnaast ook beschikbaar als gastspreker. U kunt hier meer over lezen op zijn website.

Katja heeft van jongs af aan in de bloemisterij van haar moeder geholpen is later bedrijfsjurist, vervolgens vanaf 2002 advocaat geweest. Sinds Jurgen in 2011 is begonnen aan de theologiestudie zorgt Katja voor de kinderen en het huishouden. Sinds de voorbereiding op het zendingsveld geeft zij de kinderen thuisonderwijs, wat ze erg leuk vindt. In haar vrije tijd is Katja graag buiten of leest een boek.

Wij zijn lid van de Evangelische Gemeente De Ambassade te Den Helder, die ons ook ondersteunt in ons zendingswerk. Katja is mede door het jeugdwerk van deze kerk tot geloof gekomen. Op de jeugdclub van de Ambassade leerden wij elkaar kennen. Wij zijn in de kerk vooral actief (geweest) in het jeugdwerk.

Al vroeg tijdens ons huwelijk zijn we betrokken geraakt bij zending. We hebben zendelingen ondersteund en zijn op een korte zendingsreis naar China geweest in 2001. Enkele foto's van de reis vindt u op onze multimediapagina. Het verlangen God voltijd te dienen heeft ons daarna nooit meer losgelaten. Heel bewust is Jurgen zijn theologiestudie begonnen in Engeland om zo als gezin te ervaren hoe het is om niet bij je geliefden om de hoek te wonen. We hebben erg veel van dat jaar geleerd en zijn dankbaar voor de ervaringen en relaties die we rijker zijn geworden. Nu zijn we alweer sinds 2015 werkzaam op Madagaskar. We wonen in een prachtig gebied temidden van de Antanala.

 
Copyright © 2010-2020 jurgenenkatja.nl. All rights reserved.
URL: http://oud.jurgenenkatja.nl/?p=3